Hədəfimiz

SOCAR Qrupuna daxil olan şirkətlərin yerli və qlobal maliyyə bazarlarına tam inteqrasiyasını təmin edərək, bu qurumların layiq olduğu ən yuksək dəyərə çatdırılması və bunu öz paydaşları ilə bölüşdürməsi.

missiyamiz
hedefimiz

Missiyamız

  • SOCAR Qrup şirkətləri üçün alternativ maliyyə vasitələri ilə kapital bazarlarına çıxışın təşkil edilməsi.
  • Başda Azərbaycan vətəndaşları olmaqla, bütün investorların SOCAR-ın gəlirlərindən birbaşa pay əldə edə bilməsinin təmin olunması.
  • Yeni alternativ investisiya imkanları ortaya çıxarmaqla, aktiv dövriyyədə olmayan vəsaitlərin iqtisadiyyatın gəlirli sahələrinə yönləndirilməsi.
  • Azərbaycan maliyyə bazarlarının davamlı inkişafına dəstək olunması.

 

Dəyərlərimiz

null

PROFESSİONALLIQ

Beynəlxalq təcrübə və etimada sahib professional kadrlarla fəaliyyət göstərilməsi.
null

DİNAMİKLİK

Maliyyə bazarlarındakı ən yeni məhsul və xidmətlərin investorlarımızın ehtiyaclarına uyğun şəkildə və beynəlxalq standartlarda təqdim olunması.
null

ETİBARLILIQ

Öhdəliklərinin tam və zamanında yerinə yetirilməsi.
null

ŞƏFFAFLIQ

Fəaliyyətləri aşkar şəkildə həyata keçirərək, dəqiq və düzgün məlumatların paylaşılması.

Fəaliyyətlərimiz

faaliyet4

İstiqraz

Beynəlxalq və yerli maliyyə bazarlarında korporativ istiqrazların tədavülünə və ticarətinə yardım etmək, qiymətli kağızların risklilik dərəcələrinin hesablanması və hansı istiqrazlara yatırımlar etmək barədə məsləhətlər vermək.

faaliyet5n

Məsləhətçilik

Şirkətin borc və kapital adekvatlığı, maliyyə vəsaitlərinin effektiv idarəçiliyi, korporativ idarəetmə məsləhətləri, habelə effektiv maliyyə yatırımlarının həyata keçirilməsini təmin etmək üçün uyğun məsləhət paketlərinin təklif edilməsi.

faaliyet6

IPO

Yerli səhm bazarına çıxış əldə etmək istəyən Şirkətlərin İlkin Kütləvi Təklifini həyata keçirmək üçün bütün lazımi sənədləşmə, sturkturlaşdırma və məsləhətlərin verilməsi.

faaliyet2

Maliyyə Yenidənqurması

Maliyyə, likvidlik və borc çətinliyi olan Şirkətlərin maliyyə resturkturizasiyasını həyata keçirərək Şirkətə yüksək likvidlik və digər maliyyə göstəricilərinin sağlamlaşdırılması və bu məsələlər üzrə məsləhətlər vermək.

faaliyet3

Səhm

Şirkətlərin səhm bazarına çıxışını təmin etmək üçün satış və birləşmə layihələri, qapalı yerləşdirmələrin həyata keçirilməsi. Şirkətlərin səhmlərinin xarici investorlara təqdimatı, onların Azərbaycan bazarına girişini təşfiq etmək.

faaliyet1

Araşdırma

İqtisadi və maliyyə, makro və mikro araşdırmaların həyata keçirilməsi və araşdırma əsasında detallı hesabatların hazırlanması